OPLEIDING TOT YOGADOCENT

Amsterdam Yoga Centre biedt een drie jaar durende opleiding tot yogadocent. De lessen vinden plaats op de dinsdag- en vrijdagavonden (18.30 uur tot 20.30 uur).

De kracht van deze opleiding is volgens de oprichter van Amsterdam Yoga Centre de intensiteit; gedurende 3 jaar komen de cursisten steeds in korte blokken van 2 uur samen (op de dinsdag- en vrijdagavond). Het enthousiasme en de betrokkenheid van Ad van Hassel (docent en oprichter), die inmiddels 9 jaar mensen opleidt tot yogadocent en al ruim 15 jaar dagelijks 3 yoga lessen per dag geeft, is een belangrijk gegeven binnen deze opleiding. Naast de vakken die door vakbekwame gastdocenten worden gegeven: filosofie, anatomie, emotioneel lichaamswerk, chakrapsychologie, shiatzu en EHBO zal de nadruk liggen op de regelmatige beoefening van de yoga asana’s en pranayama. Gedurende het hele jaar kun je vrij gebruik gemaakt worden van de dagelijkse praktijklessen in de ochtend, middag, of avond (zie lestijden).

In vergelijking met de 4 jarige opleidingen elders in het land (met de 500 urennorm) kan je concluderen dat deze 3 jarige opleiding (met 795 uren) de 4 jarige opleidingen ruim overtreft:

“Voor diegene die twijfelen tussen een 1 jarige of meerjarige opleiding kan ik aanraden een degelijke meerjarige opleiding te volgen omdat yogadocent een vak is, een ambacht, iets wat je niet met een paar lessen kunt leren. Ik heb zelf 7 jaar intensief getraind met mijn leraren, en na 15 jaar dagelijks lesgeven kom ik tot het diepe besef van rust in beweging of beweging in rust.” (Ad van Hassel)

Het doel van yoga is de beperking (onzuiverheden), die door het proces van conditionering zijn ontstaan te herkennen en door ze te erkennen de mogelijkheid te geven te verdwijnen, zodat het licht van puur ongeconditioneerd bewustzijn kan schijnen (patanjali).

Bij alles wat in de opleiding aan de orde komt, gaat het om het verdiepen van de persoonlijke groei. Alle vormen van yoga leiden tot hetzelfde doel; in deze opleiding gaat het om de yoga beoefening in de ruimste zin van het woord. Naast de persoonlijke ontwikkeling staat het op een verantwoorde wijze overdragen van de praktische en theoretische kennis aan anderen centraal. De cursisten krijgen scholing in de praktijk van het lesgeven volgens de klassieke yoga; met het motto dat je alleen dat kan overdragen wat je zelf hebt mogen ervaren.

“Er zijn ook cursisten die beginnen met de opleiding voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling en verdieping waarbij ze aanvankelijk nog niet het plan hebben om yoga leraar(es) te ‘worden’. In het tweede en derde jaar zie ik vaak het enthousiasme groeien doordat ze al les gaan geven aan vrienden en kennissen.” (Ad van Hassel).

Gedurende deze 3 jarige opleiding spreken we van een voortdurend leerproces: door praktijk, door theorie, door opdrachten uit te voeren, boeken te lezen, huiswerkopdrachten te maken, scripties te schrijven, door te discussiëren en door met meerdere mensen aan een opdracht te werken. Ook door een dagboek bij te houden en aan het einde van ieder jaar een evaluatie te schrijven van je ontwikkeling en ontdekkingen breng je jouw leerproces in kaart. Door te doen en ook door niet te doen.

 

Uren

1ste jaar 2de jaar 3de jaar
80 uur theorie/praktijk
120 uur asana’s
15 uur pranayama
80 uur theorie/praktijk
65 uur div. vakken
120 uur asana’s
15 uur pranayama
20 uur emotioneel lich. werk
80 uur theorie/praktijk
65 uur div. vakken
120 uur asana’s
15 uur pranayama
20 uur emotioneel lich. werk
Totaal 215 uur Totaal 290 uur Totaal 290 uur

Het totaal aantal uren is 795. Hiermee beantwoord deze yoga docentenopleiding van Amsterdam Yoga Centre ruimschoots aan de standaard van 500 uren van de internationale yoga federatie.

Kosten

1ste jaar: 1750 Euro 2de jaar: 1750 Euro 3de jaar: 1750 Euro
- Studieboeken: +/- 150 Euro
- Weekend-intensive: 125 Euro
- Studieboeken: +/- 100 Euro
- Weekend-intensive: 125 Euro
- Studieboeken: 100 Euro
- Weekend-intensive: 125 Euro
- Examengeld: 75 Euro

Als cursist van de yogadocenten opleiding zijn de dagelijkse praktijklessen vrij van toegang. Het is mogelijk het cursusgeld in termijnen te betalen  b.v. 150 Euro per maand. Bij annulering worden kosten in rekening gebracht, na de eerste week van aanvang van de cursus is annuleren niet meer mogelijk.

Theoretische kennis

Anatomie en fysiologie

Inzicht verkrijgen in de (op)bouw en het functioneren van het menselijk lichaam: cellen, weefsel, organen, botten, spieren, zenuwstelsel, bloed- en lymfestelsel, spijsverteringsstelsel, hormonaalstelsel, uitscheidingsorganen, klierstelsel, werking van de zintuigen etc.

Psychologie

Basiskennis van het psychisch functioneren volgens westerse opvattingen en het verkrijgen van inzicht in het eigen functioneren met als doel meer open te leren staan voor elkaar en voor je toekomstige cursisten.

Filosofie

Basiskennis van het klassieke yogastelsel, wijsgerig- en levensbeschouwlijke betekenissen door middel van literatuurstudie en gedachtenwisseling.

Chakra-psychologie

Inzicht verkrijgen in de belangrijkste opvattingen over de verschillende chakra’s en in de psychologische betekenis van deze plaatsen in het lichaam.

Didactiek

Doelstelling is de cursist een zodanige vorming te geven dat hij in staat zal zijn de leerstof op een verantwoorde wijze, voldoende kennis en met een juiste intentie over te dragen op anderen.

Literatuur:

Oosterse mythologie, Ramayana en Mahabharata

Gezaghebbende yoga teksten:

Patanjali, hatha yoga pradipika, Upanishads, Siva Samhita etc.

Ayurvedische literatuur:

Kennismaking met belangrijke auteurs

o.a. Lau – o – Tze, Ramana Maharshi, Krishnamurti, Eckhart Tolle etc.

Amsterdam Yoga Centre beschikt over een eigen bibliotheek waaruit boeken geleend kunnen worden.

Toelating & inschrijving

In een kennismakingsgesprek en een kennismakingsles zal worden gekeken naar de mogelijkheid van jouw deelname. De opleiding is voor iedereen toegankelijk die in staat is de aangeboden stof theoretisch en praktisch te verwerken. Minimale leeftijd 21 jaar; een vereiste is dat je de Nederlandse taal spreekt en schrijft.

Inschrijving geschiedt na toelating tot de opleiding en nadat het aanmeldingsformulier getekend in ons bezit is. Wij sturen je een bevestiging van de inschrijving toe. Deelnemers aan de opleiding gaan met Amsterdam Yoga Centre een overeenkomst voor een studiejaar aan, welke ieder volgend studiejaar zonder tegenbericht verlengd wordt.

Erkenning

Het lesprogramma van Amsterdam Yoga Centre heeft altijd ruim voldaan aan landelijke, Europese en mondiale eisen. Vakken als emotioneel lichaamswerk en Shi-atzu zijn vaak niet terug te vinden in de meeste yoga docentenopleidingen maar wel van belang als yoga docent.

Vele jaren geleden heb ik me op verzoek van de “oud cursisten” aangemeld bij de Nederlandse vereniging van yogaleerkrachten die aangesloten is bij Europese yoga unie. Tot grote deceptie heb ik moeten concluderen dat inschrijving in mijn ogen een geldkwestie is, als je voldoet aan hun eisen dan verplichten ze je ook nog dure cursussen bij hun te volgen. Ook de mogelijke aansluiting bij Yoga Alliance, dat is een Amerikaanse “bond” voor yogadocenten, heeft mij doen besluiten me niet aan te melden. De reden hiervoor is dat je bij de Yoga Alliance betaalt naar je status: ben je gediplomeerd 200 uur yoga docent, 500 uren of in mijn geval experienced senior teacher, dan betaal je de hoofdprijs van ongeveer 600 Dollar per jaar. De voordelen bij de Nederlandse vereniging van yogaleerkrachten is dat je een gemeenschappelijke verzekering af kunt sluiten (is goedkoper) en dat je hun logo mag dragen hetgeen voor heel veel mensen een waarborg is.

Amsterdam Yoga Centre staat garant voor kwaliteit; mocht jij je in de toekomst aan willen melden bij De Nederlandse vereniging van yogaleerkrachten of de Yoga Alliance dan staat jouw weg daarvoor open. Het beroep van yogadocent is een vrij beroep, iedereen ongeacht diploma kan zich uitgeven als yogadocent.

Voor mij geldt dat als je een goede yogadocent wilt zijn dat er overdracht moet zijn geweest van de eeuwenoude yoga tradities, en net als ieder ambacht zal je in de leer moeten gaan, om daarna enthousiast jarenlang ervaring op te bouwen met lesgeven, terwijl je blijft studeren.

Ad van Hassel

 

Heb je interesse of vragen? Dan kan je altijd mailen naar Ad@AmsterdamYogaCentre (dot) nl

 

LET OP: tijdens het zomerrooster (zie Facebook of Home) neemt Maria Schilt mijn communicatie over. Ze is bereikbaar voor vragen over de opleiding via m.schilt1@upcmail.nl