INTERESSE? kom meedoen met de kennismakingsles op maandag 5 september! nadere info en aanmelding maria@amsterdamyogacentre.nl

YOGA DOCENTENOPLEIDING IN HET AMSTERDAM YOGA CENTRE

‘Volg het pad van de Meesters’

In het Amsterdam Yoga wordt al 18 jaar dagelijkse lessen gegeven door Ad van Hassel en 14 jaar leidt hij docenten op. Sinds 2012 samen met Maria Schilt. Het studieseizoen van september 2016 tot en met juni 2017 wordt in deze vorm op de Singel voorlopig het laatste jaar.
Dit laatste jaar aan de Singel wordt letterlijk en figuurlijk een Topjaar omdat er in juni 2017 een hele groep toegewijde studenten na 2 en drie jaar , afstuderen met een examen en enkele studenten hun Masters referaat zullen geven.
In dit topjaar kun je als gemotiveerde en regelmatige beoefenaar van Yoga en bij gebleken geschiktheid, meedoen met deze groep. In een programma van 300 contacturen komen alle facetten van de traditionele en hedendaagse Yoga aan bod. Jij wordt in de gelegenheid gesteld op jouw niveau en behoeften mee te doen. Zodat je het beste uit jezelf kunt inzetten voor je eigen leven en voor anderen.
Het is onze intentie al onze kennis en inzichten die wij verworven hebben na 30 jaar yoga praktijk en 50 jaar werk in de geestelijke gezondheidszorg te delen met de yogadocenten van de toekomst.

Wat we van jou vragen is bereidheid je voor dit jaar te verbinden met ons en de andere docenten van het Amsterdam Yoga Centre, met je groepsgenoten en met het veld van Ayurveda Yoga en Tantra.

Het programma van 300+ contacturen levert een certificaat op voor behaalde onderdelen.
De aandachtsgebieden zijn:

 • Het ontwikkelen van een eigen solide beoefening in asana, pranayama, mindfulness en meditatie
 • Praktijklessen: analyse van archetypische asana’s, lesontwerp, praktische didactiek, modificaties, traumapreventie, adjustments en assisteren, contra-indicaties
 • Anatomie van de beweging: bewegingsapparaat, zenuwstelsel, biomechanica, bewegingsleer
 • Filosofie: geschiedenis, gedachten en wereldbeelden van Ayurveda/Yoga/Tantra
 • Negen wekelijkse cursus: Pranayama, Mindfulness, Meditatie
 • Psychologie van Yoga: exploratie van ‘Mind’ in Patanjali, Bhuddisme, Neurowetenschappen en diepte psychologie, integratie van Oost en West
 • Ayurveda: wetenschap van zelfgenezing
 • Zelfonderzoek, Yoga-journal, autobiografie, inzicht-dialoog, yoga van de emoties
 • Leren lesgeven samen met medestudenten en onder supervisie van senioren
 • Vakken worden afgesloten met werkstukken, tentamens en presentaties

De lessen van de opleiding vinden plaats op dinsdag en vrijdagavond van 18u45 tot 20u45.

In de overdracht volgt het Amsterdam Yoga Centre een eeuwenoude traditie: je staat dicht bij de leraren en de medestudenten en de opleiding staat dicht bij jouw dagelijkse leven. Je leert in een groep, maar je volgt je eigen stappen, je wordt gezien in je voorkeuren en kwaliteiten, maar ook uitgedaagd om dat wat je misschien moeilijk vindt ook te ontwikkelen en uit je gewoontepatronen te stappen. Je leert niet alleen van je leraren, maar ook van je medestudenten en je kunt vanuit jouw ontwikkeling en achtergrond ook anderen bijstaan in hun leerproces.

Tijdens de gehele opleiding kun je naast de vier uur per week gedurende 40 weken per jaar,  zonder extra kosten zo vaak als je wilt en voor jou nodig is de reguliere asana en pranayama lessen volgen (zie lestijden). Op deze manier integreer je stap voor stap je training en je kennis in de theorie en praktijkvakken in je dagelijks leven. De kracht van de opleiding zit in de intensiteit, in de degelijkheid en grondigheid van theoretische en praktische overdracht en in het brede spectrum van de aangeboden vakken, die ieder levensgebied van de moderne mens bestrijkt.

Aanmelden en verdere informatie via maria@amsterdamyogacentre.nl

 

De vorm

Het basisjaar

In het basis- of introductiejaar maak je kennis met alle aspecten van yoga en volg je samen met verder gevorderde studenten de lessen in theorie en praktijk. Je wordt opgenomen in een kring van medestudenten, die samen studeren en beoefenen, maar je volgt het pad toegesneden op jouw persoonlijke niveau en achtergrond.

Naast je persoonlijke training in de gewone lessen in asana’s en pranayama krijg je een stevige ondergrond in technische aspecten van je beoefening in de praktijklessen op vrijdagavond. Ook volg je een beginners-cursus pranayama en maak je kennis met ayurveda, anatomie, yoga-geschiedenis en filosofie, en zet je de eerste stappen in je begrip van tantrische beoefening.

Na met goed gevolg afleggen van je huiswerkopdrachten, presentaties en tentamens, ontvang je na dit jaar een certificaat van deelname (voor 300 uur)

Drie jaar: een diploma als docent

Als je besluit verder te gaan en uit te groeien naar een volwaardig yogadocent ga je in je tweede jaar een verdieping aan van de basisvakken en krijg je de gelegenheid te oefenen in lesgeven aan je medestudenten. Als je daar klaar voor bent kun je meedoen met een yogastage. Dit alles naast je eigen training en ontwikkeling in de asana’s en pranayama.

In dit jaar is er extra aandacht voor je professionele grondhouding en je didactische vaardigheden. Na in totaal drie jaar krijg je de gelegenheid examen te doen. Met het diploma verwerf je de bevoegdheid tot lesgeven, in asana en pranayama, afhankelijk van de met goed gevolg afgelegde vakken.

Vervolgstudies

Daarna kun je nog een stap verder met je persoonlijke leerweg, waarbij je assisteert in de yogadocenten opleiding, lesgeeft in het Amsterdam Yoga Centre (onder supervisie en intervisie), je een specialisatie kunt verkennen (bijvoorbeeld yoga-therapie) en je weg naar meesterschap op de yogische weg kunt vervolgen.

De inhoud

Ayurveda – Yoga – Tantra

In de visie van het Amsterdam Yoga Centre bestaat er slechts 1 Yoga die in een lange geschiedenis van generatie op generatie is doorgegeven.  Dit ene systeem is een wetenschap, levenskunst en methode, waarbij drie pijlers van Ayurveda, Yoga en Tantra onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dan ook integraal in de yogadocenten opleiding een plaats krijgen.

Ayurveda is de wetenschap van het leven, Yoga de wetenschap van de verbinding van het persoonlijke met het universele en Tantra is de meest directe methode om de energie onder controle te brengen die de uiteindelijke eenheid met de waarheid mogelijk maakt.

Deze drie-eenheid geeft je de gelegenheid jezelf, je gewoontepatronen, je persoonlijkheid, de sterktes en je zwaktes te onderzoeken en in balans te brengen. Door deze ontwikkeling krijg je de gelegenheid je ware aard te ontplooien, verstoringen in je lichaam en geest en je sociale contacten te overstijgen en de weg vrij te maken om een voorbeeld en inspiratie te worden voor anderen op dit pad.

Ayurveda, Yoga en Tantra geeft ieder mens de gelegenheid de eigen krachten aan te boren. Als yogadocent van de toekomst kun je deze kennis en praktijk vertegenwoordigen in je lesgeven, maar vooral in je manier van leven, waarop je ‘yogi(ni) zijn’ gebaseerd is.

De leringen die al die eeuwen stand hebben gehouden zijn tijdloos en universeel. In het Amsterdam Yoga Centre geven we je de gelegenheid de diepte van deze kennis te doorgronden en in een vorm van kunde om te zetten, waarmee jij verder kunt.

Yoga is heel populair en spreekt vele mensen aan. Er zijn heel veel yoga-docenten in Nederland en heel veel studio’s. Wij willen graag dat jij, als je je leerroute hebt afgelegd, je onderscheidt van het gemiddelde en de middelmaat. Dat je yoga echt tot in de diepte doorgrondt en verder kijkt dan de oppervlakte van wat yoga in het westen lijkt te zijn: een populaire lichaamscultuur.

De docentenopleiding in het Amsterdam Yoga Centre is een uitnodiging het yogische pad met toewijding en verbinding aan te gaan. Yogadocent worden in deze tijd is een positieve keuze, het vereist moed, doorzettingsvermogen, een lerende houding en de nodige tijd en balans in je leven om ruimte te geven aan je eigen leerproces.

De vakken

De verhouding tussen praktijkvakken (inclusief je asana- training) en de theorie vakken in de eerste drie jaar is ongeveer 70/30. Het theoretische gedeelte wordt ook praktijkgericht aangeboden, zodat je iedere keer de relevantie van je studie kunt zien voor je beoefening, je eigen ontwikkeling en je toekomstig docentschap.

Een aantal basisvakken in de opleiding worden in modules aangeboden. Andere vakken (bijvoorbeeld Pranayama) leer je in een jaarlijks terugkerende cursusvorm, waarna je verder oefent in de pranayama-lessen.

 • Asana
 • Pranayama
 • Meditatie
 • Zelfonderzoek
 • Oosters lichaamswerk
 • Anatomie
 • Filosofie
 • Ayurveda
 • Tantra
 • Chakra-psychologie
 • Toegepaste psychologie
 • Didactiek

Literatuur

Er is een een literatuurlijst met verplichte en aanbevolen literatuur. Bij start en ieder volgend jaar, ontvang je jouw specifieke boekenlijst. Ook heeft het Amsterdam Yoga Centre een uitgebreide bibliotheek waar je uit kunt lenen. Verder krijg je aanwijzingen voor het vergaren van informatie via internet. Ook heeft de opleiding een eigen wikipagina met informatie waar je als student toegang toe krijgt.

 

IMG_3618

De opleiders

De opleiding wordt vormgegeven voor Ad van Hassel en Maria Schilt, die vanuit hun verschillende achtergronden op het yogische pad zijn samengekomen in leven en werk. Daarnaast assisteert Tijn Kooijmans binnen de opleiding als oud-student.

Vanuit de synthese van hun gezamenlijke kennis, ervaringen, inzichten en leraarschap, is een visie op Yoga voor de 21ste eeuw ontstaan. Deze visie wordt in de docenten opleiding overdragen. Daarnaast komen gastdocenten voor speciale vakken hun bijdrage leveren aan de opleiding, waarbij steeds gekeken wordt naar de ‘state of the art’ in de zich ontwikkelende wetenschap van Ayurveda/Yoga/Tantra, met input zowel uit oosterse als westerse bronnen.

Ad van Hassel

Ad beoefent sinds 1988 yoga en is de grondlegger (1998) en hoofddocent van het Amsterdam Yoga Centre en leidt al 14 jaar mensen op tot yogadocent.

De essentie van yoga volgens Ad:

Voor mij is de essentie, de bereidheid je iedere dag weer te wijden aan de weg van zelfonderzoek. Dat doe ik zelf al 25 jaar en deze verbondenheid draag ik graag over. Op het moment dat je je overgeeft aan dit systeem en je eigen leerproces,  (niet kritiekloos, maar met onderscheidingsvermogen), dan gaat de intelligentie van het yogische systeem voor jou werken. En dit voedt iedere dag weer mijn motivatie, deze kennis te delen en mensen op te leiden voor dit verantwoordelijke werk.

Maria Schilt

Maria heeft een achtergrond in de reguliere en alternatieve geestelijke gezondheidszorg en heeft een  praktijk voorpersoonlijke, professionele en spirituele ontwikkelingsvragen.

De essentie van yoga volgens Maria:

Voor mij is de essentie van yoga het ontwikkelen en cultiveren van aandacht. Aandacht geven, aanwezig zijn, ook in moeilijke omstandigheden was de kern van het eerste vak dat ik leerde. In alles wat ik tot nu toe professioneel en persoonlijk gedaan heb, zie ik de kwaliteit van die aandacht als kern van het proces tot heelwording en volledig mens zijn. Yoga en meditatie geven de methodes om dat een leven lang vol te houden en is als discipline voor iedereen een krachtige steun om stevig in het leven te staan vanuit je ware kern.

Tijn Kooijmans

Tijn is als student aan de TU van Eindhoven in aanraking gekomen met yoga en heeft na twee reizen in India besloten hier verdere invulling aan te geven in zijn leven. In 2008 is hij lessen gaan volgen bij het Amsterdam Yoga Centre en begon in 2010 aan de yoga docentenopleiding. Sinds 2013 geeft hij wekelijks asana en pranayama lessen bij Amsterdam Yoga Centre en daarbuiten. Daarnaast geeft hij anatomie en yoga-sutra lessen in de docentenopleiding.

foto copy

De oorsprong

Het uitgangspunt van de opleiding is de traditie zoals die doorgegeven is door een lange lijn van Leermeesters naar leerlingen. Deze lijn van Meesters, die ons het pad hebben voorgeleefd en onderwezen vindt ondersteuning in een veelheid van teksten die ons dankzij vertaling en uitleg (ook door leraren van deze tijd) ter beschikking staan. Met het “pad van de Meesters” bedoelen wij letterlijk de gezaghebbende tradities van Ayurveda, Yoga en Tantra.

Centraal daarin staan Patanjali en de Buddha die met hun wetenschappelijke en mededogende leraarschap als het ware een routemap aanreiken om de innerlijke yoga gestalte te geven en daardoor andere boeken te kunnen doorgronden en op waarde te schatten.

De Yoga Docenten Opleiding van het Amsterdam Yoga Centre reikt je die route map aan vanuit het heden, met oog voor jouw reeds aanwezige kennis en achtergrond, toegesneden op jouw levensomstandigheden en fase van je leven.

De nieuwste ontwikkelingen in de westerse psychotherapie en neuro-wetenschappen worden in de opleiding betrokken op een yogische wijze toegepast.

De belangrijkste leermeester is en blijft jouw eigen beoefening en onderzoek, je verwerft je inzichten dank zij je training en je inzet. De hogere en diepere dimensies van  de kunst en wetenschap van de Yoga blijven ontoegankelijk zonder die beoefening.

Voor wie?

Deze opleiding is voor iedereen die na een kennismaking met en een enthousiasme voor yoga, dieper wil ingaan op de achtergronden en filosofie. Je kunt deze opleiding volgen met als doel zelf les te gaan geven, maar ook als aanvullende discipline voor je huidige vakgebied. De opleiding is bijzonder geschikt voor fysiotherapeuten, mensendieck- en ergotherapeuten, onderwijzers, verpleegkundigen, psychotherapeuten en dansers.

De yogische studie kan je ook een kader bieden voor je persoonlijke en professionele ontwikkelingsweg. Alleen al het volgen van het basisjaar die op jouw leervragen wordt toegesneden, bied je de kans een nieuwe richting aan je leven en werk te geven.

De opleiding is geschikt voor alle leeftijden en voor mensen met alle soorten achtergrond. Voor ieder die een degelijk fundament als yogadocent zoekt en zowel de overdracht uit de eeuwenoude traditie willen verkennen als de vertaalslag naar het heden en de toekomst wil maken in het eigen leven en docentschap. We gaan er van uit dat als je je in Yoga wilt verdiepen, je geïnteresseerd bent in je medemensen en je medestudenten. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe meer je in de gelegenheid komt je medestudenten te helpen in hun studie en ontwikkeling. We zien dat als een een belangrijk onderdeel van het vormen van je professionele grondhouding: van een goede student, word je een goed docent.

Door middel van de opleiding neem je je zelfontwikkeling op lichamelijk, emotioneel, mentaal/psychisch en spiritueel gebied, systematisch ter hand.  Je wordt begeleid en geïnspireerd door de docenten, je medestudenten en door de Meesters die in duizenden jaren ons zijn voorgegaan.

Kosten

De deelnamekosten van de opleiding zijn per jaar 2100 euro (300 contacturen). Deze kunnen in 12 maandelijkse termijnen betaald worden indien gewenst. De kosten zijn voor zelfstandig ondernemers en werknemers aftrekbaar van de belasting als ‘studiekosten voor beroep’ of scholingskosten (overleg met je belastingadviseur). Je gaat een leerovereenkomst aan voor een jaar, bij voortijdig opzeggen geldt een termijn van een maand.

AANMELDEN

Na het volgen van een proefles (als je nog niet bekend bent met het Amsterdam Yoga Centre) kun je een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Graag ontvangen we dan een motivatiebrief van je waarna inschrijving volgt. Je kunt op ieder door jou gewenst moment instromen.  Je gaat dan een overeenkomst aan voor een jaar.

Heb je interesse of vragen? Dan kan je altijd mailen naar maria@amsterdamyogacentre.nl